KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: JEZYKOZNAWSTWO

02 czerwca 2022 Białystok

Le mot dans la langue et dans le discours 4 : la construction du sens

Organizator: Département de linguistique française Faculté philologique Université de Białystok, Pologne &   Département de philologie...
06 czerwca 2022 Płock

VIII Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura

Organizator: Zakład Filologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
09 czerwca 2022 Wrocław (Online)

II Studencko-Doktorancka Konferencja "Wrocławskie Spotkania Młodych Filologów" 9-10 czerwca 2022

Organizator: Koło naukowe doktorantów Wydziału Filologicznego "Chamelinguon Language and Culture Club", działające przy Instytucie Filologii...
09 czerwca 2022 Piotrków Trybunalski

Aspekty kultury popularnej Edycja 4

Organizator: Koło Naukowe Anglistów "Keep Calm", Zakład Języka, Literatury i Kultury Angielskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach...
26 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Pop/kultura”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
02 lipca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Początki i końce"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
04 listopada 2022 Wrocław

Lingwistyka - interkulturowo? (Linguistische Juniorentreffen in Wrocław III) Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka

Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej Pracownia Fonetyki Pracownia Lingwistyki Mediów Pracownia Skandynawistyki   oraz Językoznawcze Koło...
17 listopada 2022 Rybna K/ Krakowa

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa"Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym"

Organizator: Katedra Językoznawstwa Włoskiego,Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, dr Beata Malczewska oraz dr Joanna Woźniakiewicz