KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: JEZYKOZNAWSTWO

07 czerwca 2024 Online (Ms Teams)

Ogólnopolska Konferencja Archiwistyki, Archeologii i Bibliotekoznawstwa

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
07 czerwca 2024 Poznań/online

X Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Słowianie, my lubim… muzykę!”

Organizator: Koło Naukowe Slawistów i Bałkanistów UAM
10 czerwca 2024 Płock (Online)

X Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura

Organizator: The Department of Philology, The Faculty of Humanities and Information Technology Sciences of The Mazovian Academy in Płock, Poland
22 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Co ludzie mówią i co powiedzą…? Plotki, pomówienia i inne”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
30 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolski Kongres "Antropologii, Socjologii, Kulturoznawstwa"

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
24 października 2024 Białystok

Kultura języka polskiego – aspekty translatoryczno-dydaktyczne Białystok, 24-25.10.2024

Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
25 października 2024 Wrocław

Wrocławskie Kolokwium Filologiczne 2024

Organizator: Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UWr wraz z Opiekunem, Zarząd Naukowego Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów...
14 listopada 2024 Wrocław

Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV NEUE IDEEN, KONZEPTE UND THEORIEN IN DER LINGUISTIK / NOWE IDEE, KONCEPCJE I TEORIE W JĘZYKOZNAWSTWIE / NEW IDEAS, CONCEPTS AND THEORIES IN LINGUISTICS

Organizator: Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego