KONFERENCJE NAUKOWE w GLIWICACH w 2021 r.

22 kwietnia 2022 Gliwice

DREAM Silesia 2022

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Sląskiej
09 czerwca 2022 Gliwice

Praca: dziedzictwo, doświadczenie, środowisko, tożsamość

Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Instytut Historii UJ, Grupa Badawcza Homo(Lab)orans