KONFERENCJE NAUKOWE w SOSNOWCU w 2022 r.

19 października 2022 Sosnowiec

Dyskurs postkolonialny, postzależnościowy i posttotalitarny w literaturze i kulturze państw Europy Środkowej i wschodniej

Organizator: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Rusycystyczne Studia...
21 listopada 2022 Sosnowiec

Praktyki weganizmu

Organizator: Uniwersytet Śląski i Wyższa Szkoła HUMANITAS