UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

14 września 2024 Poznań

ll Ogólnopolska Konferencja Onkologiczna

Rejestracja do:
Organizator: Center for Medical Studies, Center for American & European Studies
14 września 2024 Online (Ms Teams)

II Ogólnopolski Kongres Prawa Mody

Rejestracja do:
Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
14 września 2024 Online

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Prawo, kultura, polityka i historia państw niemieckojęzycznych".

Rejestracja do:
Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
16 września 2024 Tykocin

PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU PARADIGMS IN MANAGEMENT SCIENCES

Rejestracja do:
Organizator: Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie Wydział...
21 września 2024 Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Władza publiczna, administracja, samorząd"

Rejestracja do:
Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
14 listopada 2024 Wrocław

Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV NEUE IDEEN, KONZEPTE UND THEORIEN IN DER LINGUISTIK / NOWE IDEE, KONCEPCJE I TEORIE W JĘZYKOZNAWSTWIE / NEW IDEAS, CONCEPTS AND THEORIES IN LINGUISTICS

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego
24 października 2024 Słupsk

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Ekologia w dyskursie. Edycja V: Posthumanizm

Rejestracja do:
Organizator: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
21 listopada 2024 Olkusz

Twórczość literacka w lokalnych ośrodkach kultury. Kluby – poetyki – edukacja – upowszechnianie

Rejestracja do:
Organizator: Centrum Badań nad Kulturą i Edukacją Regionalną Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie...
12 listopada 2024 -

Remembering the Battle of Varna (1444) in Historiography, Culture and Art Throughout History

Rejestracja do:
Organizator: Institute of History, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031, Lublin, Poland; Regional Museum...
25 października 2024 Wrocław

Wrocławskie Kolokwium Filologiczne 2024

Rejestracja do:
Organizator: Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UWr wraz z Opiekunem, Zarząd Naukowego Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów...
10 października 2024 Szczecin

"Przyczyny i konsekwencje polskiego kryzysu konstytucyjnego na tle zjawiska populizmu i autorytaryzmu"

Rejestracja do:
Organizator: Wydział Prawa i Administacji Uniwersytetu Szczecińskiego
28 września 2024 Online

II Ogólnopolska Konferencja Ginekologiczna

Rejestracja do:
Organizator: Center for Medical Studies, Center for American & European Studies