UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

11 marca 2023 Łódź

XXIX Łódzka Konferencja Kardiologiczna

Rejestracja do:
Organizator: Katedra i I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
18 marca 2023 Online (Microsoft Teams)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo cywilne i prawo spółek. Problemy–wyzwania–interpretacje"

Rejestracja do:
Organizator: Center For American Studies, Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwrsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
20 kwietnia 2023 Toruń

Blues-rock. Media – sceny – rezonanse

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...
16 marca 2023 Piotrków Trybunalski

VI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Kobieta na przestrzeni dziejów”

Rejestracja do:
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Historyków "Klio"Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie TrybunalskimPiotrkowskie...
31 marca 2023 Online

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej"

Rejestracja do:
Organizator: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim i Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
16 marca 2023 Katowice

Dietetyka w ginekologii i położnictwie

Rejestracja do:
Organizator: POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI
24 marca 2023 Wrocław

Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka "Europa w XVI-XVIII wieku"

Rejestracja do:
Organizator: Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Historii Nowożytnej SKNH UWr.
25 marca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Zwierzęta, stworzonka, menażerie – dyskursy różnorakie"

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
05 czerwca 2023 30-063 Kraków

Nowy ład międzynarodowy: struktura stosunków międzynarodowych w dobie kryzysu

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
31 marca 2023 Online

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Aspekty prawno-administracyjne"

Rejestracja do:
Organizator: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie GdańskimWyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
25 marca 2023 Poznań

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ludzie w czasie konfliktów zbrojnych – kiedyś i dziś. Problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne".

Rejestracja do:
Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu...
15 czerwca 2023 42-200 Częstochowa

12th International Conference on Management 2023

Rejestracja do:
Organizator: 1) Częstochowa University of Technology, Faculty of Management,  Poland; 2) John von Neumann University, Hungary; 3) Slovak...