UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

30 lipca 2022 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolska Konferenca pt. "Prawo własności intelektualnej. Polska – Europa – świat"

Rejestracja do:
Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji...
06 sierpnia 2022 -

II Ogólnopolska Konferencja pt. "Wolność, równość i wielokulturowość. Polska – Europa – świat".

Rejestracja do:
Organizator: Center For American Studies
19 września 2022 Gdańsk

Modeling and Design of Molecular Materials (MDMM 2022)

Rejestracja do:
Organizator: Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry of the University of Gdansk
15 listopada 2022 Poznań

NABÓR TEKSTÓW DO MONOGRAFII “Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

Rejestracja do:
Organizator: Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press,Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego z Wydziału Prawa i Administracji UAM w...
13 sierpnia 2022 Online

International Conference „Constitutions and Constitutional Law in the World”

Rejestracja do:
Organizator: The Center For American Studies and the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam...
23 września 2022 Warszawa

Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu

Rejestracja do:
Organizator: Organizacja konferencji: Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, Katedra Poetyki Intersemiotycznej i...
02 września 2022 Kyiv

ХV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (Kijów, certyfikat, publikacja artykułu)

Rejestracja do:
Organizator: MINISTERSTWO OŚWIATY I NAUKI UKRAINY, NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA   (Wydział...
11 września 2022 Kraków

IEEE 12th International Conference "Nanomaterials: Applications & Properties"

Rejestracja do:
Organizator: Politechnika Śląska, PolskaInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), USASumy State University, Sumy, Ukraina
31 sierpnia 2022 Online

Call for Papers: Polskie kino współczesne

Rejestracja do:
Organizator: Panoptikum
22 października 2022 Białystok

V OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Ko-respondencja. Na styku sztuk

Rejestracja do:
Organizator: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku,Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji muzycznej i Wokalistyki,...
27 października 2022 Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Cielesność w romantyzmie polskim i europejskim"

Rejestracja do:
Organizator: Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet WarszawskiKomitet organizacyjny: mgr Katarzyna Czech, mgr Kamila Supeł, mgr Olga Wiktoria...
14 września 2022 Wrocław

Konferencja Katedr Finansów 2022. Finanse dla przyszłości

Rejestracja do:
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu