UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

08 czerwca 2022 Katowice, Internet

Webinarium - Potencjał materiałowy i energetyczny odpadów komunalnych na podstawie badań IETU

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
22 czerwca 2022 Warszawa

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziś idę walczyć mamo … 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”

Rejestracja do:
Organizator: Muzeum NiepodległościPatronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego,Prezydent m.st. Warszawy,Partnerzy: Instytut Badań w...
15 czerwca 2022 Siedlce

II OKN Doktryny Polityczno-Prawne w ujęciu historycznym i współczesnym (Konferencja Hybrydowa) (Publikacja)

Rejestracja do:
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Prawa "Themis", działające przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu...
24 czerwca 2022 Wrocław

XX International Student Conference “Politics & Society in Central and Eastern Europe”

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
24 czerwca 2022 Wrocław

XX International Student Conference “Politics & Society in Central and Eastern Europe” - War and Politics

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
24 czerwca 2022 Online

Konteksty kreatywności

Rejestracja do:
Organizator: Koło Naukowe KreaTyVni, Koło Naukowe Holon, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
01 lipca 2022 Tarnów

Współczesna profilaktyka w teorii i badaniach

Rejestracja do:
Organizator: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
06 sierpnia 2022 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trzecia, letnia szkoła naukowa on-line”

Rejestracja do:
Organizator: Fundacja Promovendi
17 czerwca 2022 Lublin

Język i kultura w mediach. Tradycja – Teraźniejszość – Perspektywy [ONLINE] [+PUBLIKACJA]

Rejestracja do:
Organizator: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie
25 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Miasto – kultura, historia, społeczeństwo”

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
30 czerwca 2022 Szczecin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nauka i Biznes - Wspólne Wyzwania"

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Zarządzania AGH w Krakowie
26 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Pop/kultura”

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...