UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

17 listopada 2022 Wrocław

Ideologie a komunikacja piśmienna

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
03 lipca 2022 Poznań

Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy 2022

Rejestracja do:
Organizator: Center For American Studies, Koło Naukowe "The American Law Society" afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji uniwersytetu im....
21 września 2022 Warszawa

Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej XIX i XX wieku. Od Franciszka Smuglewicza do Igora Mitoraja

Rejestracja do:
Organizator: POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, KATEDRA HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ I POZAEUROPEJSKIEJ UMK, STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW...
07 września 2022 Wrocław

Fourth International Symposium – The Latest Results of American Studies

Rejestracja do:
Organizator: Institute of Archaeology of the University of WrocławBranch of the Polish Academy of Sciences in Wrocław (Archaeological...
20 października 2022 Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych: Przedsiębiorczość i innowacje jako źródła nowych trajektorii rozwoju”

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i InnowacjiUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
02 lipca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Początki i końce"

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
30 czerwca 2022 Kraków

International Conference - Water and Sewage in the Circular Economy Model

Rejestracja do:
Organizator: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, PolandKatholieke Universiteit Leuven,...
02 lipca 2022 Ms Teams

2nd International Conference titled "Contemporary Problems of Law & Economics"

Rejestracja do:
Organizator: The Center For American Studies along with the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the...
26 czerwca 2022 Katowice

Światowe Forum Miejskie

Rejestracja do:
Organizator: UN-HabitatMinisterstwo Funduszy i Rozwoju RegionalnegoKatowice
09 lipca 2022 Poznań

II Ogólnopolska Konferencja pt. "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne".

Rejestracja do:
Organizator: Center For American Studies
29 września 2022 Wrocław

Norm – Fehler – Innovation / Norma – błąd – innowacja

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Języka Niemieckiego, Pracownia Fonetyki, Pracownia Skandynawistyki Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski
07 września 2022 Krotoszyn

7 Międzynarodowa Konferencja "Cross-Curricularity in Language Education"

Rejestracja do:
Organizator: CKU/ZSP nr 1 w Krotoszynie, PSW im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie / Filia Krotoszyn, WWSSE w Środzie Wielkopolskiej, ILS UAM w...