UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

01 marca 2023 Online

Krańcowość, skrajność, radykalność (konferencja online, Discord)

Rejestracja do:
Organizator: CUETiZ (Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia)
12 kwietnia 2023 Warszawa

Ogólnopolska Konferencji „Szkoła przyjazna i bezpieczna. Przeciwdziałanie zagrożeniom”

Rejestracja do:
Organizator: prof. ucz. dr hab. Anna Fidelus mgr Michał Stańczuk Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie...
25 maja 2023 Siedlce

Zbiory, kolekcje, spuścizny w archiwach i poza archiwami

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach / Archiwum Państwowe w Siedlcach
01 czerwca 2023 Warsaw, Poland

International Conference "Modern Arabic Literature – Between Myth and Reality"

Rejestracja do:
Organizator: Department of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw
26 maja 2023 Nowy Sącz

Języki obce w nowej europejskiej rzeczywistości – od doświadczenia przeszłości po perspektywy na przyszłość

Rejestracja do:
Organizator: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
01 czerwca 2023 Kraków

Religia w naukach społecznych. Troeltsch, Weber, Simmel i inni.

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii UPKomitet organizacyjny: Dr. Michał Warchala (przewodniczący)                         ...
01 czerwca 2023 Cracow

International Conference: The social science of religion: Troeltsch, Weber, Simmel and others

Rejestracja do:
Organizator: Institute Philosophy and SociologyOrganizing committee: Dr. Michał Warchala (chairman)                               ...
31 marca 2023 Łódź

SZKOŁA JUTRA W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ… WYZWANIA I PERSPEKTYWY

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego
12 maja 2023 Olsztyn

Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje

Rejestracja do:
Organizator: Katedry UWM w Olsztynie:Katedra Literatury PolskiejKatedra Języka Polskiego i LogopediiKatedra Literatur i Kultur...
28 lutego 2023 Polska

Konferencja: Budownictwo Naturalne

Rejestracja do:
Organizator: https://kukla.group
25 marca 2023 Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nieznane a warte poznania: etnoinspiracje"

Rejestracja do:
Organizator:  Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki UMFC
02 czerwca 2023 Poznań

VII Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Sekcja Hydrologii Studenckiego Koła Naukowego...