UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

13 października 2022 Lublin

Linguistics Beyond and Within 2022 – International Linguistics Conference in Lublin

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego...
26 września 2022 Słupsk

IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania na temat Ciało i cielesność – obecność i nieobecność w codzienności wychowania część II – czas pandemii, wojn

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ Katedra Filologii Polskiej w Instytucie Filologicznym...
09 września 2022 Lublin

Mity i stereotypy w języku, literaturze i kulturze [ONLINE] [+PUBLIKACJA]

Rejestracja do:
Organizator: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie
27 października 2022 Wrocław

Płeć to płeć? Współczesne dyskursy i praktyki genderowe

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław.
04 listopada 2022 Wrocław

Lingwistyka - interkulturowo? (Linguistische Juniorentreffen in Wrocław III) Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej Pracownia Fonetyki Pracownia Lingwistyki Mediów Pracownia Skandynawistyki   oraz Językoznawcze Koło...
20 października 2022 Kraków

Ogólnopolska konferencja naukowa "Metal Studies VI. Głosy - instrumentarium - produkcja"

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w...
17 listopada 2022 Kraków

"Explicitus est liber" - dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800

Rejestracja do:
Organizator: Polska Akademia UmiejętnościBiblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie Archiwum i Biblioteka oo. Karmelitów na Piasku
20 października 2022 47-430 Rudy

27th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland

Rejestracja do:
Organizator: Mineralogical Society of Poland; University of Silesia in Katowice
21 września 2022 Rytro K. Nowego Sącza

XXX Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych"

Rejestracja do:
Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
20 września 2022 Zoom

"Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna" (Tom III)

Rejestracja do:
Organizator: KN Prawa Amerykańskiego z WPiA UAM w Poznaniu, Center For American Studies
08 listopada 2022 Warszawa

„WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI”

Rejestracja do:
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
13 października 2022 Ostrowiec Świętokrzyski

Nowy „wielki kryzys”. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19

Rejestracja do:
Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimŚrodkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz...