KONFERENCJE NAUKOWE w SIEDLCACH w 2022 r.

12 maja 2023 Siedlce

„Dziwna sprawa ta młodość”. Paradygmat młodości w literaturze, języku i kulturze

Organizator: Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
25 maja 2023 Siedlce

Zbiory, kolekcje, spuścizny w archiwach i poza archiwami

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach / Archiwum Państwowe w Siedlcach
23 listopada 2023 Siedlce

Wspólnoty ludzkie. Dzieje – zjawiska – problemy

Organizator: Instytut Historii UPH w Siedlcach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Siedlcach