KONFERENCJE NAUKOWE w ZAMOŚCIU w 2023 r.

19 kwietnia 2023 Zamość

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Homo viator pt. Niebezpieczeństwa podróży

Organizator: Archiwum Państwowe w Zamościu, Akademia Zamojska, Wydawnictwo Akademii Zamojskiej
11 maja 2023 Zamość

VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z serii Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki

Organizator: Akademia Zamojska, Fundacja "Biografie Codzienności"
18 maja 2023 Zamość

Międzynarodowa konferencja naukowa "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia militarne"

Organizator: AKADEMIA ZAMOJSKA Instytut Społeczno-Ekonomiczny  ; UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Instytut Nauk o Polityce i...