KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: BADANIA

30 marca 2024 Online (Microsoft Teams)

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uzależnienia a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
05 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Historia, teraźniejszość i przyszłość nauki”.

Organizator: Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology
05 lipca 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja "Kobiety w nauce, sztuce, biznesie i życiu publicznym"

Organizator: Center for American & European Studies i Center for Science & Technology
20 grudnia 2024 Online

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Etyka i metody badań naukowych”

Organizator: Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology