KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: DEMOKRACJA

14 grudnia 2021 Gdańsk

Stan wojenny i stany nadzwyczajne. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Organizator: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
20 stycznia 2022 Kraków

Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i AdministracjiInstytut Historii i ArchiwistykiUniwersytetu Pedagogicznego  im. Komisji Edukacji Narodowej w...