KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ESG

12 października 2023 Warszawa

I Konferencja Naukowa “ESG. Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki”

Organizator: Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
26 października 2023 Warszawa

Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem

Organizator: The Łukasiewicz  – ORGMASZ, Faculty of Philosophy University of Warsaw, The Center for Ethics of Technology At Humanites Institute,
26 października 2023 -

Conference Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem

Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii