KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ETNOGRAFIA

21 października 2021 Katowice

Etnologia w sieci

Organizator: Muzeum Śląskie w Katowicach 
26 listopada 2021 Warszawa

Etnograficzne dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, szanse i zagrożenia we współczesnym świecie

Organizator: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.