KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: EUROPA

16 października 2021 Online

Miłość, intymność, seksualność | Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne

Organizator: Center For American StudiesCenter For European StudiesKoło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" WPiA UAMPrawo i...
30 października 2021 Online

Dobra osobiste w Polsce i Europie

Organizator: Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Center For American Studies, Center For European Studies 
05 listopada 2021 Lublin

Cyprian Norwid – nowe rozpoznania

Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych
18 grudnia 2021 Online

Konstytucje i prawo konstytucyjne na świecie

Organizator: Center For American StudiesCenter For European StudiesKoło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" WPiA UAMPrawo i...
20 stycznia 2022 Kraków

Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i AdministracjiInstytut Historii i ArchiwistykiUniwersytetu Pedagogicznego  im. Komisji Edukacji Narodowej w...