KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: BEZPIECZENSTWO

19 października 2021 Rzeszów

III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka III MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRAW CZŁOWIEKA. PRAWA CZŁOWIEKA – BEZPIECZEŃSTWO – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Organizator: Instytut Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
20 października 2021 Warszawa

Ogólnopolski Kongres Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Obiektów Użyteczności Publicznej – SAFE PLACE 2021.

Organizator: ▪ Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania – Wojskowa Akademia Techniczna ▪ Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i...
26 października 2021 Online

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Aspekty pozamilitarne

Organizator: Katedra Nauk o Bezpieczeństwie  Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza...
09 listopada 2021 Warszawa

Konferencja „Nauki o Bezpieczeństwie – dekada doświadczeń”

Organizator: Akademia Sztuki WojennejUniversity of BuckinghamVasil Levski National Military UniversityNew Bulgarian UniversityPolicejni akademie...
18 listopada 2021 Poronin

10 lat Nauk o Bezpieczeństwie Potencjał – Problematyka – Perspektywy

Organizator: Organizator: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Katedra...
21 listopada 2021 Online

Państwo Bezpieczeństwo Ekonomia

Organizator: Warsztat badawczy
14 grudnia 2021 Gdańsk

Stan wojenny i stany nadzwyczajne. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Organizator: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu