KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: MIGRACJA

24 czerwca 2022 Warszawa

II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa z cyklu „Język i tożsamość”

Organizator: Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
17 listopada 2022 Online

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Język ojczysty w XXI wieku – system, edukacja, perspektywy” (pamięci Profesora Michała Jaworskiego)

Organizator: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce