KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

14 lipca 2023 Zoom

Pisanie artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach – krok po kroku!

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
15 lipca 2023 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolski Kongres Prawa Medycznego

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu...
15 lipca 2023 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obce, inne i/a swoje. Interpretacje, dyskursy, rozważania”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
16 lipca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Lokalność i regionalność – miejsca, społeczności, tradycje, obyczaje”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
22 lipca 2023 Online

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "American Law, Politics, Philosophy & Economics"

Organizator: Center for American Studies & Center For European Studies
22 lipca 2023 Online

Ogólnopolski Kongres Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Organizator: Center for the Study of Science & Technology
22 lipca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, fantazje”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
23 lipca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wierzenia, przesądy, tradycje”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
25 lipca 2023 Poznań

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne i handlowe. Polska – Europa – świat”

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
26 lipca 2023 Kraków

Law & Cognitive Science Conference

Organizator: Future Law Lab – wirtualna jednostka badawcza działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz...
28 lipca 2023 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Psychologów i Kognitywistów

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies