KONFERENCJE NAUKOWE w 2024 r.

14 czerwca 2024 Online (Microsoft Teams)

Ogólnopolski Kongres Nieruchomości

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
14 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mity i stereotypy w języku, literaturze i kulturze” (II edycja)

Organizator: Wydział Filologiczny UMCS, Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UMCS
14 czerwca 2024 Rzeszów

Konferencja naukowa "Dialog międzykulturowy. Wizje współistnienia i współpracy"

Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu RzeszowskiegoDyskusyjne Koło Filozoficzne "Eudaimonia"Studenci Komunikacji Międzykulturowej
14 czerwca 2024 Kielce

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA pt. SUKCES ŻYCIOWY W PERSPEKTYWIE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH (forma obrad: stacjonarna i online)

Organizator: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
14 czerwca 2024 Ms Teams

O wyzwaniach i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją w relacjach międzyludzkich

Organizator: Dialogiczne Towarzystwo Naukowe-Społeczeństwo i Polityka
14 czerwca 2024 Łódź

XIV Łódzkie Warsztaty Filozoficzne "Miłość"

Organizator: Studenckie Koło Naukowe IDEAInstytut Filozofii UŁ
15 czerwca 2024 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura-sztuka-kreatywność"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
15 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycje, przesądy, wierzenia”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
16 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Cierpienie, żal, utrata– cywilizacja, historia, kultura, obyczaj”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
16 czerwca 2024 Gdańsk

Viva Dydaktyka

Organizator: Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego